Szkolenia Pierwszej Pomocy dla Firm

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą skierowaną dla firm . .Dopasowujemy ofertę do potrzeb zamawiającego. W trakcie szkolenia z pierwszej pomocy duży nacisk jest kładziony na praktyczne ćwiczenia

Kursy z Pierwszej Pomocy dla Firm

Oferujemy profesjonale szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.   W trakcie kładziemy nacisk na praktyczny aspekt szkolenia.

Jesteśmy elastyczni odnośnie miejsca szkolenia. Możemy je wykonać u Państwa firmie lub na ternie naszych sal

N

Informacje Ogólne

o   Obowiązki prawne

o   Odpowiedzialność karna

o   Bezpieczeństwo własne podczas udzielania pierwszej pomoc

N

Ocena stanu poszkodowanego (ćwiczenia)

o   Ocena miejsca zdarzenia

o   Ocena przytomności

o   Udrożnienie dróg oddechowych

N

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (ćwiczenia)

o   Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej (RKO)

o   Resuscytacja u dzieci

o   Resuscytacja u dorosłych

o   Postępowania z osobą nieoddychającą z użyciem AED

N

Postępowanie z osobą nieprzytomną

o   Pozycja boczna ustalona (bezpieczna)

o   Omdlenia

.

N

Inne zagrożenia

o   Zawał serca

o   Zadławienie

o   Padaczka

o   Krwawienia

o   Złamania

o   Zwichnięcia

N

Na koniec

o   Scenki sytuacyjne utrwalające zdobytą wiedzę

o   Rozdanie certyfikatów

Przepisy nakładają obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy nawet dla firm które zatrudniają 1 osobę

W art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., ustawodawca wprowadziła na pracodawcę kilka obowiązków w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Informacja o pracownikach powinna obejmować:

  • imię i nazwisko,
  • miejsce wykonywania pracy
  • oraz numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

W art. 2091 § 1 pkt 2 k.p. jest zapis o tym, że pracodawca jest obowiązany: wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz ratownictwa medycznego. Liczba pracowników, o których mowa powyżej, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Szkolenie z pierwszej pomocy może być również ciekawym pomysłem na zorganizowanie czasu podczas spotkań firmowych eventów . Więcej na naszym blogu

„Niewiedza jest czasem barierą nie do pokonania”

%d bloggers like this: