Kompleksowe usługi BHP

szkolenia bhp okresowe

szkolenia bhp okresowe

 

Okresowe szkolenia BHP

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zadbanie o to, aby jego pracownicy przeszli szkolenia okresowe BHP. Głównym założeniem tego rodzaju kursów jest przypomnienie i ugruntowanie posiadanej wiedzy w przedmiotowym zakresie. Szkolenie okresowe BHP zapoznaje uczestnika (pracownika) z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi oraz aktualizuje jego wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ przepisy w tym względzie mogą ulegać zmianom. Częstotliwość szkoleń zależy od rodzaju i warunków wykonywanej pracy. Firma DAN-MAR świadczy usługi w zakresie przeprowadzania wymaganych kursów we wszystkich grupach wymienionych we właściwym Rozporządzeniu.

Kto ma obowiązek odbycia szkolenia okresowego?

•Osoby, które są pracodawcami oraz inne osoby, które kierują zespołem pracowników, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
•Pracownicy, którzy są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
•Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
•Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także inne osoby, podejmujące się wykonywania zadań tej służby;
Pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podejmujemy się przeprowadzenia szkoleń okresowych bhp zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz ze stosowną dla danej grupy pracowników częstotliwością na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i okolic.

Zajmowane w zakładzie stanowisko pracy Częstotliwość odbywania szkolenia okresowego nie rzadziej niż: Forma szkolenia Minimalny czas trwania szkolenia*
1. pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści raz na 5 lat kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16h
2. pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych raz na 5 lat kurs, seminarium, samokształcenie kierowane 16h
3. pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp 32h w tym 4h ćwiczeń
4. pracownicy, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie bhp 8h
5. pracownicy administracyjno – biurowi i inni nie wymienieni w tabeli raz na 6 lat 8h
6. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych raz na 3 lata instruktaż na stanowisku pracy + wykład 8h
7. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne (duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe) raz na 1 rok

szybki kontakt

14 + 2 =