Ocena Ryzyka Zawodowego z wkładką COVID 19

Sporządzamy Ocenę Ryzyka Zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego  (ORZ) jest jednym z obowiązków pracodawcy. W ocenie ryzyka zawodowego określamy możliwe zagrożenia dla pracownika na danym stanowisku,  pracownik musi być zapoznany z występującymi zagrożeniami.  Jest kilka metod oszacowania ryzyka , decyzję o wyborze sposobu wykonania oceny warto podjąć w oparciu o specyfikę danego stanowiska  i firmy

biuro@uslugibhp-ppoz.pl

790-887-587

Czy muszę aktualizować Ocenę Ryzyka Zawodowego ?

Ocenę aktualizuje się po zmianie warunków wykonywania pracy, pojawianiu się nowych zagrożeń.  Aktualnie każda firma niezależnie od wielkości zatrudnienia jest zobowiązana do zaktualizowania oceny ze względu na COVID-19.  

Co jeżeli nie mam ORZ

Brak opracowanego ryzyka zawodowego może skutkować sankcjami finasowymi od 1 tys. do 5 tys. zł Oraz nakazem jej wykonania.

Wykonujemy  Oceny Ryzyka Zawdowoego

Przygotowujemy ORZ dla wszystkich stanowiskch występujących w firmie. Nasze opracowania są indywidualnie doposowane do profilu oraz zagrożeń występujących w firmie.

Oceny są zgodnę z wymaganiami PIP oraz Inspecki Santitarnej.

Szybki Termin Realizacji

Standardowo  przygotowujemy oceny do 7 dni roboczych.   W indywidualncyh przypadkach termin relizacji może zostać skrócony nawet do jednego dnia.

 

Jak zamówić ocenę ryzyka zawdowoego ?

Zobacz, jak wygląda współpraca z naszą firmą:

1. Kontakt

Skontaktuj się z nami przy pomocy e-maila: biuro@uslugibhp-ppoz.pl, telefonu: 790 887 587 lub formularza kontaktowego.

2. Oferta

Zbadamy Twoje potrzeby i na ich podstawie przedstawimy szczegółowy zakres planowanego audytu BHP

3. Realizacja

W umówionym terminie wykonamy kompleksowy audyt, w ramach którego przekażemy Ci szczegółowy raport wraz ze wszelkimi niezbędnymi rekomendacjami.

Piszemy Oceny Ryzyka Zawodowego 

 

Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego

 

Celem podstawowym oceny ryzyka zawodowego jest uzyskanie możliwe najlepszej w określonych warunkach pracy ochrony zdrowia i życia pracowników w pracy

 

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w taki sposób aby umożliwić pracodawcy lub osobą odpowiedzialnym w danej firmie za bezpieczeństwo i higieny pracy

 

  • Identyfikacje zagrożeń związanych z warunkami pracy, wyznaczenie ryzyka dopuszczalnego, a w przypadku stwierdzenia przekroczonego poziomu ryzyka bezpieczeństwa zastosowywanie środków ochrony osobistej uwzględniające obowiązujecie prawo

  • Weryfikacje zastosowanych środków wynikających z oceny ryzyka zawodowego po względem spełniane obowiązujących norm

  • ustalenia kroków priorytetowych w działaniach zmierzających do minimalizacji oceny ryzyka zawodowego

  • dobór odpowiednich ścieżek technologicznych materiałów używanych w trackie pracy w ceelu minimalizacji ryzyka zawodowego

 

W praktyce ocena ryzyka zawodowego oznacza systematyczne identyfikowanie monitorowanie i badanie warników pracy w celu określenia zagrożeni które mogą występować

 

 

ORZ zawiera również wytyczne związane z COVID-19

 

Państwowa Inspekcja Pracy nakazała zaktualizować ryzyko zawodowe o zagrożenia związana z koronawirusem. Nasze dokumentacje spełniają również ten wymóg. Należy pamiętać o tym aby pracownik potwierdził zapoznania z ORZ. Każda z ocen zawiera formularz który pozwala uzyskać od pracownik oświadczenie.

 

 

Formularz konkatowy

10 + 8 =

%d bloggers like this: