oznakowanie obiektów w znaki ppoż

oznakowanie obiektów w znaki ppoż

 

 

Oznakowanie obiektów w znaki PPOŻ i BHP

Oferujemy kompleksowe oznakowanie obiektów biur, magazynów, szkół, przedszkoli oraz wszystkich pozostałych wymagających oznakowania. Na podstawie obowiązujących przepisów dopieramy i doradzamy rozmieszczenie znaki. Na podstawie projektów wyznaczamy trasy ewakuacji pomagamy, wyznaczamy również rozmieszczenie sprzętu gaśniczego. Oznakowanie ewakuacyjne (elementy biernego systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego) są bardzo ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo i jakość przeprowadzania ewakuacji. W sytuacji zagrożenia znaki ewakuacyjne odgrywają bardzo ważną funkcje – dzięki dobrze widocznym i zrozumiałym piktogramom wskazują jednoznacznie kierunek ewakuacji, wprowadzają racjonalne zachowanie się ludzi. Nie mogą się wzajemnie wykluczać lub wprowadzać w błąd osób, które się nimi kierują Na podstawie rozporządzenia [§33. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109 poz. 719)] z każdego miejsca w obiekcie, które jest przeznaczone do przebywania w nim ludzi, należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji, które muszą umożliwić szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy, która może być zagrożona lub objęta pożarem.
Obiekty wyposażamy w:

  • oznakowanie ewakuacyjne,

  • oznakownaie i ochrony przeciwpożarowej,

  • oznakownaie ochrony i higieny pracy,

  • instrukcje pożarowe, bhp, stanowiskowe,

  • znaki specjalistyczne

oznakowanie obiektów w znaki ppoż

szybki kontakt

3 + 1 =

%d bloggers like this: