Ceny szkoleń BHP

 Cennik szkoleń BHP

 

CENNIK SZKOLENIA BHP

szkolenie
bhp
 

1-4
os.

4-10
os.
 

11-20
os.

>
20 os.

 kurs

online 

kurs 

online 

kurs 

online 

kurs 

online 

 szkolenie wstępne
bhp
 

50 

x 

45 

x 

40 

x 

do
ustalenia
 

 szkolenie okresowe bhp dla
pracodawców i osób kieruj
ących
pracownikami

170 

90 

150 

85 

130 

80 

do
ustalenia
 

 szkolenie okresowe bhp dla
pracowników administracyjno-biurowych i innych
 

60 

35 

55 

30 

50 

25 

do
ustalenia
 

 szkolenie okresowe bhp dla
pracowników in
żynieryjno-technicznych 

100

70 

90 

65 

80 

60 

do
ustalenia
 

 szkolenie okresowe bhp dla
pracowników robotniczych
 

75 

x 

70 

x 

65 

x 

do
ustalenia
 

 szkolenie z metodyki prowadzenia
instrukta
żu stanowiskowego

150

80 

140 

70 

130 

65 

do
ustalenia

 

W przypadku zleceń o wartości poniżej 200 zł ceny mogą ulec zmianie.

 

szkolenia BHP cennik

szybki kontakt

15 + 7 =