Kompleksowe usługi BHP

ludzie

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej

Jeśli pracownik Państwa firmy uległ wypadkowi konieczne jest zrobienie dokumentacji powypadkowej. Za sporządzenie dokumentacji powypadkowej odpowiedzialny jest pracodawca. Kompletna dokumentacja powypadkowa zawiera:

  • powołanie zespołu powypadkowego,
  • szkice i fotografie z miejsca wypadku,
  • klasyfikacje prawną wypadku,
  • zarządzenie powypadkowe eliminujące lub ograniczające powstanie podobnego zdarzenia w przyszłości,
  • założenie rejestru wypadków przy pracy
  • przygotowanie dokumentacji do ZUS.

Incydent w firmie oznacza nie tylko stres, szkody zdrowotne i materialne oraz dezorganizację pracy zakładu. To też konieczność sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Jej wykonanie jest obowiązkiem pracodawcy, który ma na to 14 dni roboczych od momentu zdarzenia, a wyjątek stanowią sytuacje, w których z istotnych względów nie było możliwości wcześniejszego ustalenia jego przyczyn. Dokument jest ważny dla pracownika, bo dzięki zawartym w nim informacjom może on ubiegać się o odszkodowanie.

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej wymaga powołania eksperckiego zespołu oraz zaklasyfikowania zdarzenia do odpowiedniej grupy. Zgodnie z prawem, konieczne jest też wykonanie szkiców i zdjęć z miejsca incydentu, założenie rejestru wypadków w firmie oraz przygotowanie niezbędnych formalności dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istotne będzie też wyeliminowanie przyczyny zdarzenia – tak, aby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości. Swoim klientom pomagam na wszystkich etapach tej procedury, oferując profesjonalną obsługę sprawy i doradztwo.

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej

6 + 1 =

%d bloggers like this: