Audyt Stanu BHP

 

audyt stanu bhp

audyt stanu bhp

 

 

Audyt stanu bhp w zakładzie pracy

Audyt BHP w firmie najczęściej wykonywany jest w dwóch przypadkach

 • zapowiedzianej kontroli np. ze strony inspekcji pracy. Audyt ten traktowany jest w sposób priorytetowy.

 • Audyt klasyczny zapewnia weryfikacje warunków panujących w miejscu pracy mającej wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Audyt może być wykonywany wspólnie z Państwa pracownikami. Audyt BHP jest wykonywany w oparciu o panujące przepisy.

  Zakres prac

 • identyfikacja wymagań narzuconych przez prawo dla danego typu działalności

 • analiza przypadków niebędących w zgodzie zobowiązującymi przepisami

 • ocena działań organizacji w zakresie BHP

 • weryfikacja znajomości przepisów BHP wśród pracowników

 • analiza dokumentacji szkoleń BHP w tym weryfikacja ważności

  Audyt kończy się spisaniem protokołu rozbieżności między stanem faktycznym a stanem prawnym

 

audyt stanu bhp

szybki kontakt

10 + 13 =