Szkolenie BHP - e-learning

 

szkolenia bhp online

szkolenia bhp online

 

 

Szkolenia BHP online i e-learning

Jednym z coraz chętniej wybieranych przez pracodawców rozwiązań jest model BHP e-learning. Umożliwia przeprowadzenie kursu na odległość. Uczestnicy mogą przyswoić materiał w dowolnym momencie, a także podejść do testu sprawdzającego, gdy mają pewność, że przyswoili konieczny materiał. Jest to także wygodne rozwiązanie dla pracodawców, ponieważ nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z wynajmem sal oraz zleceniem instruktorom przeprowadzenia takiego kursu stacjonarnie.

Oferujemy szkolenia BHP online, zapewniając pełną obsługę środowiska e-learningu, nie ważne czy są Państwo z Warszawy, czy z innego miejsca w Polsce. Głównym elementem kursów internetowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prezentacja multimedialna, która przygotowana została w sposób łatwy w obsłudze oraz umożliwiający sprawne przyswojenie wiedzy niezbędnej do zaliczenia testu sprawdzającego. W celu zapoznania się z materiałami do szkolenia BHP online, każdy jego uczestnik otrzymuje od nas dane dostępowe (login i hasło), które stanowią „klucz” do uruchomienia multimedialnego kursu (w dowolnej przeglądarce internetowej).

Główne zalety BHP e-learningu

Użytkownik samodzielnie decyduje, w którym momencie chce zapoznać się z materiałami, przy czym warto pamiętać, że do takiego szkolenia online można wrócić w dowolnym momencie (nie dłuższym jednak niż 14 dni).

Po przebytym kursie użytkownik może w dowolnej chwili przystąpić do testu– jego prawidłowe rozwiązanie jest dla nas podstawą do wysłania zaświadczenia o przejściu kursu.

Pracownicy nie muszą być delegowani na ogólnofirmowy kurs, co wiąże się także z generowaniem niższych kosztów w stosunku do tradycyjnych metod.

Szkolenie BHP z wykorzystaniem metody e-learning jest formą tzw. samokształcenia kierowanego, które jest akceptowane i sugerowane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2004, nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

szybki kontakt

13 + 7 =