Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Pojawiające się w obiektach zarzewie ognia, stanowi realne zagrożenie dla użytkowników, narażając ich zdrowie i życie. Dlatego tak ważne jest określenie prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz najskuteczniejszych metod zapobiegania.

Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zawierające plany ewakuacyjne powstają w oparciu o krajowe ustawodawstwo, a ich posiadanie jest uwarunkowane prawnie. Wymogi te określa rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Obowiązek posiadania instrukcji oraz planu ewakuacji budynku, uzależniony jest od jego kubatury (pow. 300 m2).

Oferujemy zabezpieczenia przeciwogniowe obiektów i ludzi w nich przebywających. Wykonujemy kompletne, słowne i graficzne instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków w Warszawie, Łodzi i okolicach, usprawniające działania ich użytkowników w sytuacji zagrożenia. Stworzona przez nas dokumentacja, zawiera plan ewakuacji budynku, każdorazowo dostosowany do jego specyfiki architektonicznej oraz warunków technicznych.

instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego biurowców

Daniel Tępiński, DAN-MAR

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego-przedszkola

Daniel Tępiński, DAN-MAR

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego- hotele

Daniel Tępiński, DAN-MAR

Szybki kontakt