Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Przygotowujemy nowe oraz aktualizujemy dotychczasowe instrukcje, mające na celu ochronę i zabezpieczenie obiektów na wypadek wystąpienia w nich zagrożenia pożarowego.

biuro@uslugibhp-ppoz.pl

790-887-587

Co zawierają nasze instrukcje bezpieczeństwa pożarowego?
k

Opis Budynku

 W ramach naszych zadań analizujemy poszczególne, potencjalne źródła pożarów. Tak, aby następnie określić prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Rozmieszczenie sprzętu PPOŻ

W ramach naszych zadań analizujemy poszczególne, potencjalne źródła pożarów. Dobieramy sprzęt PPOŻ w tym hydranty i gagśnice oraz elementy wymagane przepisami dla danego budynku

Zasady ewakuacji

Całość zaleceń i wskazówek przekazujemy w przystępnej formie dokumentów, z którymi powinni zapoznać się wszyscy ludzie pracujący w danym przedsiębiorstwie.

Plan ewakuacji

Całość zaleceń i wskazówek przekazujemy w przystępnej formie dokumentów, z którymi powinni zapoznać się wszyscy ludzie pracujący w danym przedsiębiorstwie.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – dlaczego my?

Dostarczane przez nas usługi, niosą dla Twojej firmy cały pakiet wartościowych korzyści, pośród których czeka na Ciebie:

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zgodna z prawem

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymaganym dokumentem prawnym. IBP musi spełniać przepisy wynikające z ustaw oraz rozporządzeń

Pełna analiza, dzięki której pozyskasz informacje na temat potencjalnych zagrożeń.

Otrzymasz od nas kompleksowy raport, z którego dowiesz się, co może spowodować zagrożenie pożarem oraz jakie jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Gotowy zestaw instrukcji, które pozwolą Ci na jeszcze lepszą ochronę firmy.

Dostarczymy pełną dokumentację, dającą Ci pewność spełniania wszelkich norm i warunków stawianych przez przepisy prawa. Jej nadrzędnym celem będzie jednak po prostu lepsze przygotowanie Twojego przedsiębiorstwa.

Zabezpieczenia przeciwogniowe, dzięki którym Twoje obiekty i ludzie będą zawsze przygotowani.

Zadbamy o odpowiednie oznaczenie budynków, pomieszczeń i korytarzy, a także edukację Twoich pracowników. Ponadto, przygotujemy profesjonalny plan na wypadek konieczności przeprowadzenia ewakuacji.

 

Jak powstaje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Zobacz, jak wygląda współpraca z nami:

1. Kontakt

Skontaktuj się z nami przy pomocy e-maila: biuro@uslugibhp-ppoz.pl, telefonu: 790 887 587 lub formularza kontaktowego.

2. Oferta

Zbadamy Twoje potrzeby i na ich podstawie przedstawimy szczegółowy zakres planowanego audytu BHP

3. Realizacja

W umówionym terminie wykonamy kompleksowy audyt, w ramach którego przekażemy Ci szczegółowy raport wraz ze wszelkimi niezbędnymi rekomendacjami.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Warszawa 

Pojawiające się w obiektach zarzewie ognia, stanowi realne zagrożenie dla użytkowników, narażając ich zdrowie i życie. Dlatego, tak ważne jest określenie prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz najskuteczniejszych metod zapobiegania.

W ramach naszej oferty, dostarczamy profesjonalne instrukcje, które z powodzeniem sprawdzają się we wszelkich obiektach firmowych (np. Biurowcach), edukacyjnych (szkołach i przedszkolach), a także budynkach o charakterze komercyjnym (hotele, pensjonaty itp.).

Instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zawierające plany ewakuacyjne powstają w oparciu o krajowe ustawodawstwo, a ich posiadanie jest uwarunkowane prawnie. Wymogi te określa rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Obowiązek posiadania instrukcji oraz planu ewakuacji budynku, uzależniony jest od typu budynku i jego parametrów

Oferujemy zabezpieczenia przeciwogniowe obiektów i ludzi w nich przebywających. Wykonujemy kompletne, słowne i graficzne instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynków w Warszawie, Łodzi i okolicach, usprawniające działania ich użytkowników w sytuacji zagrożenia. Stworzona przez nas dokumentacja, zawiera plan ewakuacji budynku, każdorazowo dostosowany do jego specyfiki architektonicznej oraz warunków technicznych.

Dlaczego posiadanie własnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest tak istotne dla Twojej firmy?

Słowem kluczem jest tutaj po prostu bezpieczeństwo: ludzi, maszyn, urządzeń oraz całych obiektów. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być dostosowana do indywidualnego charakteru każdej firmy. Wyłącznie dzięki temu może nie tylko przewidywać, ale również przeciwdziałać występowaniu pożarom lub innym zagrożeniom związanym z występowaniem ognia. Profesjonalna instrukcja zawiera w sobie również całą listę rekomendacji oraz kroków, które trzeba wykonać, nawet gdy pożar jednak się pojawi. Taki dokument pozwala na szybkie poradzenie sobie z ogniem. A gdy nie jest to możliwe – redukcję strat i ryzyka do absolutnego minimum

 

Formularz konkatowy

6 + 9 =

%d bloggers like this: