1

Zobacz aktualne oferty

.

2

Wyślij do nas CV

3

Porozmawiajmy

4

Rozpoczęcie współpracy

Starszy Inspektor / Specjalista ds. BHP

Warszawa / Żyrardów

 

Poszukujemy

Starszego Inspektora / Specjalista ds. BHP

w wymiarze 1/2 etatu

Miejsce pracy: Warszawa

Współpraca z naszymi klientami:

·       Przygotowywanie oraz aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.

·       Prowadzenie szkoleń wstępnych/ okresowych w dziedzinie bhp.

·       Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów z zakresu bhp.

·       Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

·       Przygotowywanie raportów, prezentacji, etc.

Wymagania:

·       Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z dziedziny bhp.

·       Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

·       Praktyczna znajomość przepisów, wymogów prawnych i norm bhp.

·       Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.

·       Silna motywacja do pracy i inicjatywa w działaniu.

·       Samodzielność i zaangażowanie, dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·       Cv

·       Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

·       Informacje o posiadanych kwalifikacjach (starszy inspektor/ specjalista)

 

 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych, którym jest DAN-MAR w Żyrardowie , wszystkich moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach, w tym mojego wizerunku (o ile zostało umieszczone zdjęcie) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy:

·       Mailowo praca@dan-mar.biz

szkolenia bhp online
%d bloggers like this: