Szkolenia BHP wstępne

Szkolenia BHP wstępne

Szkolenia BHP wstępne

Wstępne szkolenia BHP

Zgodnie z obowiązującym prawem nie można dopuścić pracowników do wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli nie mają aktualnych badań lekarskich ani nie przeprowadzone dla nich zostały szkolenia BHP wstępne. Szczegóły o tym jak mają być przeprowadzane kursy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.)

Podział wstępnych szkoleń BHP:

• Instruktaż ogólny – ma za zadanie zapoznać pracowników z podstawowymi przepisami BHP w zawartych w kodeksie pracy, jak i również z regulaminem zasad i bezpieczeństwa pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy. W instruktażu wstępnym przeprowadzanym przez naszą firmę poruszamy również zasady pierwszej pomocy.

• Instruktaż stanowiskowy – ma za zadanie zapoznać pracownika z ze sposobem wykonywania pracy. Czynnikami środowiska pracy występujących an danym stanowisku, ryzykiem zawodowym oraz zasadami bezpiecznego wykonywania pracy. Powinien być powtórzony za każdym razem, gdy zatrudniana do pracy firmy przychodzi nowy pracownik, jak też osób, które zmieniają stanowisko pracy lub gdy zaistniały zmiany technologiczne w sposobie wykonywania pracy.

Instruktaż, zaznajamiający z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, powinien być przeprowadzony dla pracowników, jak i osób odbywających praktyki.

szybki kontakt

5 + 5 =