Stan zagrożenia 

epidemicznego w Polsce

W dniu 13 marca została opublikowana informacja o stanie zagrożenia epidemicznego. Co  to dla nas oznacza. Należy zaznaczyć że podstawą prawną takiego zarządzenia znajdziemy w ustawie o Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  Dz.U.2019.1239 t.j. z dnia 2019.07.04  w rodziale 8  nazwanym ,,Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego” czytamy  że na podstawie decyzji Ministra Zdrowa może zostać wprowadzone

1)czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
2)czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
3)czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
4)zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
5)obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
6)nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
7)obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych
To nie wszystko, wprowadzenie stanu zagrożenia może powodawać również
1)ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa ww ustawy w  art. 46 ust. 4;
2)czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
3)czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodaju artykuły;
4)obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
5)obowiązek poddania się kwarantannie;
6)miejsce kwarantanny;
7)zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
8)czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
9)nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
10)nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
11)zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
12)nakaz określonego sposobu przemieszczania się.
Wprowadzenie ustawy wprowadza równieżm możliwość wyłaczenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Rozwiązanie to pozwiala zamawiać niezbędne usługi/ produkty bez procedur wydłużających czas otrzymania produktu/usługi

Ten sam przepis pozwala zastosować kwarantanne 
1. W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji.
2. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.
3. Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny, o których mowa w ust. 2, mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1)wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, o którym mowa w ust. 1,
2)obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1,
3)organ, któremu jest przekazywana informacja o skierowaniu do szpitala osób podlegających obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1,

4)obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1

– mając na względzie potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ochrony zdrowia publicznego.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w ust. 2, oraz okres obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, mając na względzie potrzebę nadzoru epidemiologicznego oraz ochrony zdrowia publicznego.

Zmiany do rozporządzenia w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zmiany do rozporządzenia w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Dowiedz się o najnowszych zmianach w rozporządzeniu dotyczącym Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi. Przeczytaj, jak nowe regulacje wpływają na ergonomię pracy przy komputerze i jakie są najnowsze standardy bezpieczeństwa. Poznaj aktualne przepisy dotyczące monitorów komputerowych, aby utrzymać bezpieczne i zdrowe warunki pracy.

Ergonomia w pracy przy komputerze – dlaczego jest ważna dla zdrowia?

Ergonomia w pracy przy komputerze – dlaczego jest ważna dla zdrowia?

Dlaczego ergonomia w pracy przy komputerze jest kluczowa dla twojego zdrowia? Odkryj, jak odpowiednie ustawienia stanowiska pracy, ergonomiczne meble i prawidłowe nawyki mogą wpływać pozytywnie na twoje samopoczucie i efektywność w środowisku biurowym. Zadbaj o bezpieczne i komfortowe warunki pracy, minimalizując negatywne skutki długotrwałego siedzenia przy komputerze.

Jakie są najlepsze szkolenia BHP w Warszawie?

Jakie są najlepsze szkolenia BHP w Warszawie?

Poszukujesz najlepszych szkoleń BHP w Warszawie? Odkryj nasze rekomendacje dotyczące kursów z bezpieczeństwa i higieny pracy. Zainwestuj w edukację pracowników, aby spełnić normy i przepisy BHP. Dowiedz się, jakie szkolenia są dostępne w stolicy, aby skutecznie zadbać o bezpieczeństwo w swojej firmie.

Higiena w Miejscu Pracy Dlaczego Jest Tak Ważna?

Higiena w Miejscu Pracy Dlaczego Jest Tak Ważna?

Witajcie! Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie są obowiązki pracodawcy dotyczące higieny w miejscu pracy? Czy wiecie, że przestrzeganie zasad higieny ma ogromne znaczenie dla zdrowia i efektywności pracowników? Jeśli tak, to ten artykuł jest właśnie dla Was! W tym...

Najważniejsze zagadnienia BHP w Warszawie

Najważniejsze zagadnienia BHP w Warszawie

Witaj w naszym artykule, który poświęcony jest profesjonalnym usługom BHP dla pracowników w Warszawie. Jeśli szukasz kompleksowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Nasza firma oferuje szeroki zakres szkoleń BHP,...

Better Health Care is Our Mission

24/7 service. Same Day Appointments are Available.

(344) 532-2352

info@divicare.com

1235 Divi St. #100, San Francisco, CA

%d bloggers like this: