Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Osoby pracujące i przebywające na terenie przedsiębiorstwa powinny być bezpieczne, za to odpowiada pracodawca. Różne uchybienia w realizacji tego obowiązku skutkują poważnymi następstwami. Utrata zdrowia lub życia, częściowa lub całkowita niezdolność do pracy, pogorszenie poziomu życia — to tylko niektóre z nich. Odpowiedzialne podejście przedsiębiorcy do kwestii BHP jest nie tylko koniecznym przestrzeganiem wymogów prawa, to także budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Odbycie szkoleń BHP przez pracownika jest bardzo ważne, dzięki niemu zostaje on uświadomiony, jakie niebezpieczeństwa mogą wystąpić w trakcie podejmowania codziennych obowiązków służbowych. Osoby, które w sensie prawnym nie są pracownikami (nie mają podpisanej umowy o pracę), nie zawsze są kierowane na badania lekarskie i szkolenia BHP, to leży w gestii pracodawcy. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Jeśli stopień zagrożenia związany z warunkami pracy jest duży, to pracodawca może żądać od osoby, z którą zawiera umowę cywilno-prawną, poddania się badaniu lekarskiemu i szkoleniu w zakresie BHP.

Szkolenia BHP

Pierwsze szkolenie BHP odbywa się jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Szkolenie wstępne to instruktaż ogólny i stanowiskowy. W trakcie instruktażu ogólnego osoba szkolona dowiaduje się, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, te powszechnie stosowane i te obowiązujące w danym przedsiębiorstwie. Instruktaż stanowiskowy obejmuje zakres wiedzy, która ma umożliwiać bezpieczne wykonywanie konkretnych czynności na wybranym stanowisku pracy. Niektóre grupy pracowników powinny odbywać szkolenia okresowe co kilka lat. Jeśli pracodawca nie dopełnia swoich obowiązków w tym zakresie, może zostać obciążony karą finansową w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Badania lekarskie

Po podpisaniu umowy o pracę pracodawca powinien wysłać pracownika na badanie lekarskie do placówki medycyny pracy. Badania lekarskie można podzielić na wstępne (robione jeszcze przed przystąpieniem do pracy), okresowe – w trakcie trwania stosunku pracy oraz kontrolne, które należy wykonać po dłuższym zwolnieniu lekarskim (trwającym powyżej 30 dni).

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Warunki pracy muszą być bezpieczne. Audyt ryzyka zawodowego w firmie w istotny sposób przyczynia się do ochrony ludzkiego zdrowia i życia. Może oszczędzić wiele stresu i kłopotów, które występują np. przy wypadkach przy pracy.

Ryzykiem zawodowym nazywa się prawdopodobieństwo powstania niechcianych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą. Ich konsekwencją są straty, a także niekorzystne skutki zdrowotne, wiążące się ze sposobem wykonywania danej pracy i zagrożeniami zawodowymi. Ocena ryzyka zawodowego została określona w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich (89/391/EWG), która mówi o poprawie bezpieczeństwa osób zatrudnionych. W wielu państwach UE obowiązek oceny ryzyka zawodowego obecny jest już ponad 20 lat. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się dla wszystkich stanowisk pracy w danym przedsiębiorstwie, niezależnie od liczby pracowników oraz rodzaju wykonywanych czynności.

Oceny ryzyka zawodowego należy zaktualizować zwłaszcza, gdy:

  • na danym stanowisku pracy miał miejsce wypadek,
  • powstają nowe stanowiska pracy,
  • wdrażane są zmiany w stosowanych środkach ochronnych,
  • wprowadzane są zmiany technologiczne lub organizacyjne na danym stanowisku pracy.

Obowiązek dokonywania audytu, zgodny z art. 226 Kodeksu Pracy, musi być realizowany na każdym stanowisku, również na takim, na którym pozornie nie obserwuje się żadnych zagrożeń np.: na stanowisku pracownika biurowego.

Bezpieczeństwo najlepszą reklamą firmy

Obecnie można obserwować wiele pozytywnie funkcjonujących firm, w których w sprawy bezpieczeństwa zaangażowany jest cały zespół, od pracowników fizycznych po kadrę menadżerską i właścicieli przedsiębiorstwa. Wszyscy dokładają wielu starań, by praca w firmie przebiegała jak najbezpieczniej. Przynosi to duże korzyści, np. do takiej firmy chętnie będą przybywać nowi pracownicy. Dobre opinie pracowników o firmie doskonale wpływają na jej atrakcyjny wizerunek.

Specjaliści firmy DAN-MAR mogą skutecznie i kreatywnie rozwiązać wiele problemów w Twojej firmie. Już dziś skorzystaj z kompleksowych usług w zakresie BHP i skontaktuj się  z nami!

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Osoby pracujące i przebywające na terenie przedsiębiorstwa powinny być bezpieczne, za to odpowiada pracodawca. Różne uchybienia w realizacji tego obowiązku skutkują poważnymi następstwami. Utrata zdrowia lub życia, częściowa lub całkowita niezdolność do pracy, pogorszenie poziomu życia — to tylko niektóre z nich. Odpowiedzialne podejście przedsiębiorcy do kwestii BHP jest nie tylko koniecznym przestrzeganiem wymogów prawa, to także budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Odbycie szkoleń BHP przez pracownika jest bardzo ważne, dzięki niemu zostaje on uświadomiony, jakie niebezpieczeństwa mogą wystąpić w trakcie podejmowania codziennych obowiązków służbowych. Osoby, które w sensie prawnym nie są pracownikami (nie mają podpisanej umowy o pracę), nie zawsze są kierowane na badania lekarskie i szkolenia BHP, to leży w gestii pracodawcy. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Jeśli stopień zagrożenia związany z warunkami pracy jest duży, to pracodawca może żądać od osoby, z którą zawiera umowę cywilno-prawną, poddania się badaniu lekarskiemu i szkoleniu w zakresie BHP.

Szkolenia BHP

Pierwsze szkolenie BHP odbywa się jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Szkolenie wstępne to instruktaż ogólny i stanowiskowy. W trakcie instruktażu ogólnego osoba szkolona dowiaduje się, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, te powszechnie stosowane i te obowiązujące w danym przedsiębiorstwie. Instruktaż stanowiskowy obejmuje zakres wiedzy, która ma umożliwiać bezpieczne wykonywanie konkretnych czynności na wybranym stanowisku pracy. Niektóre grupy pracowników powinny odbywać szkolenia okresowe co kilka lat. Jeśli pracodawca nie dopełnia swoich obowiązków w tym zakresie, może zostać obciążony karą finansową w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Badania lekarskie

Po podpisaniu umowy o pracę pracodawca powinien wysłać pracownika na badanie lekarskie do placówki medycyny pracy. Badania lekarskie można podzielić na wstępne (robione jeszcze przed przystąpieniem do pracy), okresowe – w trakcie trwania stosunku pracy oraz kontrolne, które należy wykonać po dłuższym zwolnieniu lekarskim (trwającym powyżej 30 dni).

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Warunki pracy muszą być bezpieczne. Audyt ryzyka zawodowego w firmie w istotny sposób przyczynia się do ochrony ludzkiego zdrowia i życia. Może oszczędzić wiele stresu i kłopotów, które występują np. przy wypadkach przy pracy.

Ryzykiem zawodowym nazywa się prawdopodobieństwo powstania niechcianych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą. Ich konsekwencją są straty, a także niekorzystne skutki zdrowotne, wiążące się ze sposobem wykonywania danej pracy i zagrożeniami zawodowymi. Ocena ryzyka zawodowego została określona w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich (89/391/EWG), która mówi o poprawie bezpieczeństwa osób zatrudnionych. W wielu państwach UE obowiązek oceny ryzyka zawodowego obecny jest już ponad 20 lat. Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się dla wszystkich stanowisk pracy w danym przedsiębiorstwie, niezależnie od liczby pracowników oraz rodzaju wykonywanych czynności.

Oceny ryzyka zawodowego należy zaktualizować zwłaszcza, gdy:

  • na danym stanowisku pracy miał miejsce wypadek,
  • powstają nowe stanowiska pracy,
  • wdrażane są zmiany w stosowanych środkach ochronnych,
  • wprowadzane są zmiany technologiczne lub organizacyjne na danym stanowisku pracy.

Obowiązek dokonywania audytu, zgodny z art. 226 Kodeksu Pracy, musi być realizowany na każdym stanowisku, również na takim, na którym pozornie nie obserwuje się żadnych zagrożeń np.: na stanowisku pracownika biurowego.

Bezpieczeństwo najlepszą reklamą firmy

Obecnie można obserwować wiele pozytywnie funkcjonujących firm, w których w sprawy bezpieczeństwa zaangażowany jest cały zespół, od pracowników fizycznych po kadrę menadżerską i właścicieli przedsiębiorstwa. Wszyscy dokładają wielu starań, by praca w firmie przebiegała jak najbezpieczniej. Przynosi to duże korzyści, np. do takiej firmy chętnie będą przybywać nowi pracownicy. Dobre opinie pracowników o firmie doskonale wpływają na jej atrakcyjny wizerunek.

Specjaliści firmy DAN-MAR mogą skutecznie i kreatywnie rozwiązać wiele problemów w Twojej firmie. Już dziś skorzystaj z kompleksowych usług w zakresie BHP i skontaktuj się  z nami!

 

%d bloggers like this: