Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Osoby pracujące i przebywające na terenie przedsiębiorstwa powinny być bezpieczne, za to odpowiada pracodawca. Różne uchybienia w realizacji tego obowiązku skutkują poważnymi następstwami. Utrata zdrowia lub życia, częściowa lub...