CHARLIE – Alarm  Trzeciego Stopnia  

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, co on oznacza dla nas ?

Od godz. 21 w poniedziałek 21 lutego podwyższono stopień alarmowy z pierwszego ALFA na trzeci CHARLIE na terenie całej Polski

CHARLIE-CRP
Dla instytucji oznacza m.in.:
1. przejście na dyżury 24h
2. weryfikacja backupow i ścieżki odtworzenia
3. sprawdzenie procedur awaryjnych / BCP
4. przygotowanie serwerów do szybkiego wyłączenia

To że od obywateli niczego się nie wymaga nie oznacza, że nie będzie dobrym pomysłem przygotować się na najgorszy scenariusz:

– miej trochę gotówki, bo karty/terminale mogą paść
-ustal alternatywną do GSM komunikację z bliskimi. Baofeng, CB, punkt randevú
– pobierz (i wydrukuj) zawczasu ważne dane z chmury, bo dostęp do niektórych usług i internetu może być ograniczony.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

 

 

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

• całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów

 

 

• przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku

• przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

 

 

Źródło: gov.pl

 

 

%d bloggers like this: